Crea la teva compte Jo Crnellà

1

Identificació

2

Dades de contacte i estadístics

3

Confirmació

1-. Dades d'identificació

Pas 1/3


(*) Nota: Mínim 5 caràcters

2-. Dades de contacte i estadístics

Pas 2/3

(*) Nota: L'email s'utilitza com usuari d'accés i validació del registre
Data de naixement (*)

Dades de revisió

Termes i condicions

Les teves dades de caràcter personal s’inclouran en el fitxer 'Jo Cornellà' de l’Ajuntament de Cornellà, amb domicili a Pl. Església, 1, 08940 Cornellà de Llobregat, amb la finalitat de gestionar el contacte amb les persones interessades a prendre part més activament en els actes, òrgans i enquestes promogudes per l’Ajuntament de Cornellà. Aquestes dades no seran cedides a cap altre organisme ni entitat. La persona afectada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’Ajuntament de Cornellà indicant en el seu títol: 'Jo Cornellà - Tutela de drets RGPD'. També podrà accedir a les seves dades per rectificació, cancel·lació i configuració de comunicacions en l'apartat d' "El meu Perfil" a Jo Cornellà.
En algunes ocasions les enquestes podran estar dirigides a certs sectors de la població seguint criteris de selecció com l'edat, sexe o pertànyer al municipi de Cornellà de Llobregat, en aquests casos l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat podrà comparar les dades facilitades amb dades existents de seus arxius per verificar la fidelitat de la informació i així evitar possibles votacions falsejades que desvirtuïn el resultat de l'enquesta.Per realitzar el registre s'han de llegir i acceptar les condicions.